Monday, 2019-05-27, 1:41 AM
GameCenter

 Ýlk Bugsýz Soldat 1.4.1 Cracki ve Soldat 1.4.1 Huzurlarýnýzd - GaMe CeNTer

Site menu
Login form
Site friends
Reklam Almak İçin Tıklayın
Statistics
Our poll
Sitemiz Nasıl Olmuş?
Sonuç: 198
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
GaMe CeNTer » Oyun İndir » Küçük Boyutlu Oyunlar ( 100mb Altı ) » Ýlk Bugsýz Soldat 1.4.1 Cracki ve Soldat 1.4.1 Huzurlarýnýzd
Ýlk Bugsýz Soldat 1.4.1 Cracki ve Soldat 1.4.1 Huzurlarýnýzd
ßÿHâ©kèr Tarih: Thursday, 2007-12-20, 9:41 PM | Message # 1
Admin
Grup: Admin
Mesajlar: 216
Seviye: 0
Durum: Çevrimdışı
Otomatik güncelleme sistemi eklendi.
- /unpause komutu eklendi. (/pause artýk sadece oyunu durdurmak için çalýþýyor.)
- Ýbranice dillere eklendi.
- Sarý renkli “oyuncu oyundan çýktý“yazýsý takým rengi ile deðiþtirildi.
- Kurþun grafikleri düzeltildi.
- Geliþtirilmiþ anti-lag düzeltildi.
- Minimap server tarafýndan kapalýysa, minimapte hiç bir þey gözükmeyecek þekilde deðiþtirildi.
- Ekrandaki max. parçacýk sayýsý miktarý arttýrýldý .
- “Console” ve “kill console” ‘un yüksek çözünürlükte çýkmamasý giderildi.
- Ayný taunt’un 5 saniye içinde gönderilememesi düzeltildi.
- Ýzleyicilerin minimap’te herkesi görebilmesi düzeltildi.
- Oyuncunun kendi bombasýnýn verdiði zarar düzeltildi.
- Yeniden doðduktan sonra paraþütlerin kaybolmasý düzeltildi.
- Yeniden doðuþ sayacý konsol’un arkasýna alýndý.
- Varsayýlan konsol yazý boyutu 10 dan 9 a düþürüldü.
- Minigun eðilirken ve yatarken daha az, ayaktayken daha fazla geri tepme yapacak.
- weapons.ini ve weapons_realistic.ini dosyalarýnda çok küçük deðiþiklikler yapýldý.
- Bazý dillerde düzeltmeler yapýldý.
- Harita hatalarý daha da düzeltildi.
- Airpirates’in “yanlýþ harita sürümü” hatasý giderildi.
- Oyun baþlangýcýndaki hatalar düzeltildi. (“compatibility mode” ‘a gerek kalmadý.)
- Çözünürlük deðiþiminde minimap’in çalýþmamasý düzeltildi. (Minimap eski grafik kartlarýnda arkaplan’a sahip deðildir.)
- Lobi hata mesajý düzeltildi.
- Unicode karakterlerin Windows 98/SE ‘de gözükmemesi giderildi.
- Kill console’ da grafiklerin hizalanmamasý düzeltildi.
- Kill console ‘daki isimlerin arasýndaki boþluðun harf boyutuna göre deðiþmesi düzeltildi.
- Sunucuya giriþte ikincil silahýn çýkmamasý düzeltildi.
- Bazý silahlarýn kapalý olduðu sunucularda otomatik atýlma düzeltildi.
- Flamegun’un flood’a neden olmasý nedeniyle serverýn ban vermesi düzeltildi.
- Minimap’in saydamlýðýnýn soldat.ini içinden ayarlanmasý düzeltildi. "MiniMap_Transparency="
- Survival mod’undaki “Kalan oyuncu sayýsý” sayacý düzeltildi.
- Single player modundaki /addbot komutu düzeltildi.
- Takým deðiþikliðindeki izleyici kamerasý düzeltildi.
- Disconnect tuþunun harita indirirken çalýþmamasý düzeltildi.
- Server listesindeki “iptal” butonunun çalýþmamasý düzeltildi.
- Taunt’larýn profillerle çalýþmamasý düzeltildi.
- Servera girerken ikincil silah olmadan doðma düzeltildi.
- Yerdeki kitlerin, flaglarýn, saðlýklarýn daha yüksek ID ‘li oyuncu tarafndan alýnmasý düzeltildi (artýk en yakýn olan alýyor.)
- Survival mode’da izleyiciye geçip oyuna girerek tekrar doðma hatasý düzeltildi.
- Tam ekranda Unicode karakterlerin yazýlmasý düzeltildi.
- “&” iþaretinin altçizgiye dönüþmesi düzeltildi.
- Bomba’nýn menzili düzeltildi.
- Demo izlerken paraþütlerin çýkmasý hatasý düzeltildi.

- Yeni BattlEye hile korumasý en az 1 hafta kadar çalýþmayacaktýr.
- Eski sürümlerde çekilen demolar 1.4.1de çalýþmaz.
- Eðer fontlarla ilgili bir probleminiz varsa bilgisayarý yeniden baþlatýn.
- Font ile ilgili probleminiz düzelmezse veya FPS düþükse, configden Video Uyumluluðu seçeneðini iþaretleyin

Arkadaþlar forumlarýmýzda bir ilk..Ýlkler hep baþýmýn altýndan çýkýyor.

LiNK

http://rapidshare.com/files....ar.html

ÞiFRELER
RAR'In Þifresi= www.oyun-arsivi.com
Crack.rar'ýn Þifresi= wagrim
Soldat141.rar'ýn þifresi= wagrim

öNEMLi NOT
Oyunun çözünürüðünü mü deðiþtirmek istiyorsunuz??Hemen crack için o verdiðim Startup.exe den oyunu açýn,daha sonra ise menüde iken(kullanýcý seçme menüsü) ALT+TAB yapýn ve kurduðunuz klasördeki Config.Exe den oyunun her ayarýný yapabilirsiniz.Yalnýz çok ayar vermeyin,mazallah üzülür oyun falan


Bir insan taraf tutmaya baºlar baºlamaz, dünyada da o kadar az ºeyi görmeye baºlar.

 
GaMe CeNTer » Oyun İndir » Küçük Boyutlu Oyunlar ( 100mb Altı ) » Ýlk Bugsýz Soldat 1.4.1 Cracki ve Soldat 1.4.1 Huzurlarýnýzd
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: