Friday, 2019-07-19, 4:22 PM
GameCenter

 8 Nolu Kutu - GaMe CeNTer

Site menu
Login form
Site friends
Reklam Almak İçin Tıklayın
Statistics
Our poll
Sitemiz Nasıl Olmuş?
Sonuç: 198
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
GaMe CeNTer » Eğlence » Fıkralar ve Espiriler » 8 Nolu Kutu
8 Nolu Kutu
ßÿHâ©kèr Tarih: Tuesday, 2007-12-18, 0:16 AM | Message # 1
Admin
Grup: Admin
Mesajlar: 216
Seviye: 0
Durum: Çevrimdışı
>DOKTORUN biri yeni bir muayene açmýþ. Kapýya yazmýþ...
>"Vizite ücreti 100 Dolar. Ýyileþtirmediðimiz hastaya beþ mislini geri
>veriyoruz..."
>
>Vizite pahalý ama, doktor gerçekten doktor...
>Her gelen hasta iyileþip gidiyor... Doktorun ünü her geçen gün
>artýyormuþ...
>Uyanýðýn biri doktora gidecek, iyileþmeyecek ve beþ misli parayý geri
>alacak
>ya, kapýyý çalmýþ...
>"Doktor! Aðzýmýn tadý hiç yok... Öyle kötüyüm ki, hiçbir þeyin tadýný
>alamýyorum..."
>Doktor... Adama þöyle bir bakmýþ, hemþireye seslenmiþ:
>"Hemþire haným! Sekiz numaralý kutuyu getirin"
>Hemþire adama uzatmýþ kutuyu, adam, bir kaþýk içindekinden yemiþ ve anýnda
>tükürmüþ...
>"Ama Bu bok!!!!!"
>Doktor sakin, "Evet! Ýyileþtiniz. Tad alýyorsunuz artýk.."
>Adam, parayý ödemiþ sinirleri tepesinde gitmiþ...
>Aradan birkaç ay geçmiþ. büyük bir hýrsla yeniden kapýsýna dayanmýþ
>doktorun
>..
>"Doktor bey, ben de hafýza kaybý baþladý... Herþeyi unutuyorum...!"
>Doktor, adama þöyle bir bakmýþ yine, hemþireye dönmüþ, "Kýzým, sekiz
>numaralý kutuyu getirir misin?" demiþ.
>Adam, hemen itiraz etmiþ, "Ama, o kutuda bok var!"...
>Doktor, "Doðru! Bakýn, hafýzanýz da yerine geldi!...."
>Adam, aðlamaklý, hýrsla ödemiþ parayý çýkmýþ dýþarý...
>Kurmuþ da kurmuþ intikam planlarýný... Birkaç ay sonra..
>"Doktor! Ben de iktidarsýzlýk baþladý... Durumum kötü, hiçbir þey
>yapamýyorum..."
>Doktor adamý gözüyle þöyle bir inceleyip, "Hemþire haným sekiz numaralý
>kutuyu getirir misin" diye seslenince, adam, tüm hýrsýyla, "S.kecem, seni
>de
>sekiz numaralý kutunu da..." diye baðýrmýþ..
>Doktor gayet sakin, "Geçmiþ olsun! Artýk yapabiliyorsunuz!!!!!!!!!"


Bir insan taraf tutmaya baºlar baºlamaz, dünyada da o kadar az ºeyi görmeye baºlar.

 
GaMe CeNTer » Eğlence » Fıkralar ve Espiriler » 8 Nolu Kutu
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: