Monday, 2019-05-27, 1:36 AM
GameCenter

 CUMA GÜNLERÝNÝ SEVECEÐÝNÝ SANMIYORUM - GaMe CeNTer

Site menu
Login form
Site friends
Reklam Almak İçin Tıklayın
Statistics
Our poll
Sitemiz Nasıl Olmuş?
Sonuç: 198
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
GaMe CeNTer » Eğlence » Fıkralar ve Espiriler » CUMA GÜNLERÝNÝ SEVECEÐÝNÝ SANMIYORUM
CUMA GÜNLERÝNÝ SEVECEÐÝNÝ SANMIYORUM
ßÿHâ©kèr Tarih: Tuesday, 2007-12-18, 0:14 AM | Message # 1
Admin
Grup: Admin
Mesajlar: 216
Seviye: 0
Durum: Çevrimdışı
Çok günahkar bir adam ölmüþ ve kendini cehennemde bulmuþ... Þeytanýn
karþýsýna geçmiþ, þeytan ona sormuþ;
- Niye titriyorsun, korkuyor musun?
- Tabi ki korkuyorum, cehenneme düþtüm..!!!
- Aaa korkma, cehennem size anlatýldýðý gibi bi yer diil, göreceksin...

Meselaaaaa... Sen içki sever misin?
- Severim hem de çok
- Harika... O zaman Pazartesileri de çok seveceksin.. Pazartesi burada
ÝÇKÝ GÜNÜ'dur.. Bütün gün viski, tekila, bira, þarap servisi yapýlýr...

Ýstediðin kadar içeceksin ve asla sarhoþ olmaycaksýn..... nasýl?
- Waowwwww bayýldým...!!!
- Peki sigara içer misin?
- Evet çok fazla içerim..
- Harika.. o zaman Salýlarý da çok seveceksin...
Salý burada SÝGARA GÜNÜ'dür... Bütün gün dünyanýn en kaliteli
sigaralarýný tutturebiliceksin, ciðerlerin patlamaycak, öksürük
krizleri
yok,
kanser de yok, nasýlsa ölüyüz di mi... Nasýl??
- Aman tanrým insan daha ne ister ki..!!!!
- Peki kumar oynar mýsýn??????
- Evet !! Hayattayken deli gibi kumar oynardým...
- Harika..... O zaman Çarþambalarý da çok seveceksin...
Çarþamba burada KUMAR GÜNÜ'dür...
Sabahtan akþama kadar blackjack, poker, rulet, ne ararsan...
Ýflas etmek yok, hep kazanmak var, kazandýkça oynamak var... Nasýl?
- ÝNANILMAZ... TEK KELÝMEYLE ÝNANILMAZ...!!!
- Ya uyuþturucularla aran nasýl???
- Aaah sorma, ben iflah olmaz bir uyuþturucu baðýmlýsýydým...
- Sen çok þanslýsýn ahbap... Perþembelere de bayýlacaksýn demektir...
Perþembe burada UYUÞTURUCU GÜNÜ'dür... Bütün bir gün eroin, kokain,
marijuhana, hangisini istersen ne þekilde istersen alabiliceksin...
Kafayý bulmak yok, zehirlenmek yok, bütün gün uçuþ halindesin...
Hoþuna gitti mi????
- BUNLARA ÝNANAMIYORUM CENNETTE BU KADAR MUTLU
OLAMAZDIM HERHALDE...!!!
- Peki eþcinsel misin?
- Hayýr...
- Hmmmm.. O zaman Cumalardan nefret edeceksin..
Sarýþýn
Kör bir adam yanlýþlýkla Bayanlar Barýna girer. Bara doðru ilerler ve bir içki ýsmarlar. Biraz oturup, içkisini yudumladýktan sonra barmene seslenir: "Hey, bir sarýþýn fýkrasý duymak ister misin?" Birden bar, bomba düþmüþ gibi sessizleþir. Kör adamýn yanýnda oturan kadýn, tok bir sesle: "Hey bayým," der "bu fýkrayý anlatmadan önce bilmeniz gereken beþ þey var.

Birincisi, barmen sarýþýn bir kýz.

Ýkincisi kapý görevlisi sarýþýn bir kadýn. Üçüncüsü, ben 1.90 boyunda
karatede siyah kuþaklý bir sarýþýným.

Dördücüsü, saðýnýzda oturan kadýn profesyonel bir halterci ve sarýþýn.

Beþincisi, benim yanýmda oturan kadýn profesyonel güreþçi ve sarýþýn.

Yine de bu fýkrayý anlatmak istiyor musunuz?"

Kör adam bir kaç saniye düþünür, sonra baþýný sallar: "Hayýr, hiç sanmýyorum. Beþ defa anlatamam."


Bir insan taraf tutmaya baºlar baºlamaz, dünyada da o kadar az ºeyi görmeye baºlar.

 
GaMe CeNTer » Eğlence » Fıkralar ve Espiriler » CUMA GÜNLERÝNÝ SEVECEÐÝNÝ SANMIYORUM
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: