Monday, 2019-06-17, 5:13 PM
GameCenter

 Ýnönü Stadý yýkýlýyor - GaMe CeNTer

Site menu
Login form
Site friends
Reklam Almak İçin Tıklayın
Statistics
Our poll
Sitemiz Nasıl Olmuş?
Sonuç: 198
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
GaMe CeNTer » Türkcell Süper Lig Haberler » Beşiktaş » Ýnönü Stadý yýkýlýyor
Ýnönü Stadý yýkýlýyor
ßÿHâ©kèr Tarih: Tuesday, 2007-12-18, 7:58 PM | Message # 1
Admin
Grup: Admin
Mesajlar: 216
Seviye: 0
Durum: Çevrimdışı

Beþiktaþ Yönetimi, deniz tarafýndaki kale arkasýný býrakacak, burasýný açýk hava sahnesi olarak kullanacak. Yeni açýk tribün yýkýlarak, arka taraftaki arsayla birleþtirilecek ve stat bu þekilde daha da geniþleyecek. Sahanýn ilk kalesi, bugünkü protokol tribününün hizasýndan baþlayacak ve kapasite 50 bin kiþiye ulaþacak

Beþiktaþ Yönetimi, sportif rekabetin yanýnda tesisleþmede de rakipleriyle boy ölçüþebilmek için harekete geçti. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'ný yenilemesinin ardýndan, Galatasaray da Aslantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi için temel atýnca, siyah - beyazlýlar Ýnönü Stadý'nýn modernizasyonu için harekete geçti.
Beþiktaþ Baþkaný Yýldýrým Demirören'in, önümüzdeki günlerde yapacaðý basýn toplantýsýnda kamuoyuna açýklayacaðý projelerin içerisinde yeni stat çalýþmalarýnýn olduðu öðrenildi. Demirören'in duyuracaðý yeni stat projesinin 45-50 bin seyirci kapasiteli olacaðý vurgulandý.

Çeþitli etkinlikler yapýlacak

Öngörünüm ve tarihi eser statüsü nedeniyle Dolmabahçe Sarayý tarafýndaki açýk tribüne müdahale edemeyen siyah - beyazlýlarýn buna bir ara formül bulduðu öðrenildi. Buna göre deniz tarafýndaki tribünün aynen kalacaðý ve yeni statýn þu anki statýn orta sahasýndan lunapark tarafýna doðru yapýlacaðý öðrenildi.
Ýnönü Stadý'nýn arkasýndaki araziyi almak için Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ile görüþmelerini sürdüren siyah - beyazlý yönetimin, deniz tarafýndaki kalan bölümü de konser gibi etkinlikleri için kullanacaðý belirtildi. Böylece deniz tarafýndaki tribünün yine yeni stat projesi içinde yer alacaðý fakat farklý etkinlikler için kullanýlacaðý vurgulandý.

Yeni yapýlacak Ýnönü Stadý'nda, VIP localarý, restorantlar, maðazalar ve otopark olacaðý öðrenildi. Projenin taslak olarak ellerinde hazýr olduðu öðrenilen siyah - beyazlý takýmýn Baþkaný Yýldýrým Demirören'in önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir açýklama yapacaðý ifade edildi.

Ýki kýtadan görülebiliyor

Mimari planlarý Mimar Vietti Violi, Mimar Þinasi Þahingiray ve Mimar Fazýl Aysu tarafýndan hazýrlanan Ýnönü Stadý'nda ilk maç 27 Kasým 1947'de oynandý.
Bu tarihte adý Ýnönü Stadý iken 1952'de Mithatpaþa Stadyumu'na çevrildi, daha sonra 1973'de tekrar Ýnönü Stadý oldu.

1998 yýlýnda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü ile Beþiktaþ arasýnda imzalan sözleþme ile 49 yýllýðýna siyah - beyazlýlara kiralandý ve adý Beþiktaþ Ýnönü Stadý olarak deðiþtirildi.
2003-2004 sezonunun tamamlanmasýnýn ardýndan baþlayan zemin indirme projesiyle, saha çevresindeki tartan pist kaldýrýldý, stat kapasitesi yüzde 50 artýþla 32 bin14'e ulaþtý. Ýnönü Stadý'nýn en büyük özelliði, iki kýtadan birden görünen tek stat olmasýdýr.


Bir insan taraf tutmaya baºlar baºlamaz, dünyada da o kadar az ºeyi görmeye baºlar.

 
GaMe CeNTer » Türkcell Süper Lig Haberler » Beşiktaş » Ýnönü Stadý yýkýlýyor
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: